به هر گونه طرح‌ زیاد‌خواهانه‌ای که بعد ازمحصورکردن کشورمان درسواحل خود هستند اعتراض داریم

رئیس جمهورتورکیه تاکید کرد که شرق مدیترانه را باید ازموقعیت یک منطقه رقابتی خارج و به یک حوزه همکاری بلند مدت تبدیل کنیم

1562683
به هر گونه طرح‌ زیاد‌خواهانه‌ای که بعد ازمحصورکردن کشورمان درسواحل خود هستند اعتراض داریم

  رئیس جمهورتورکیه تاکید کرد که شرق مدیترانه را باید ازموقعیت یک منطقه رقابتی خارج و به یک حوزه همکاری بلند مدت تبدیل کنیم

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهورتورکیه درنشست باسفرای کشورهای اروپایی درانقره که درکاخ چنقیه برگزارشد، گفت: دیگر مشخص شده هیچ معادله‌ای که تورکیه و جمهوری تُورک قبرس شمالی درآن جای نداشته باشد، به صلح در مدیترانه نمی‌انجامد. شرق مدیترانه را باید از موقعیت یک منطقه رقابتی خارج کرده و به یک حوزه همکاری در بلند مدت تبدیل کنیم.

اردوغان ادامه داد: به هر گونه طرح‌ زیاد‌خواهانه‌ای که بعد ازمحصورکردن کشورمان درسواحل خود هستند اعتراض داریم. 

رئیس جمهور تورکیه گفت: در این اواخراتحادیه اروپا هیچ ارتباطی با جمهوری تورک قبرس شمالی نداشته است. با توجه به این مساله اتحادیه اروپا چگونه میتواند نقش تسهیل کننده‌ای در حل مسئله قبرس داشته باشد.

اردوغان تصریح کرد: باید به جای طرح‌های شکست‌خورده درباره قبرس برروی طرح‌های جدید و واقع‌گرایانه‌تر تمرکز کنیم.

رئیس جمهورتورکیه درزمینه روابط انقره با اتحادیه اروپا گفت: برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا سعی کردند مشکلات خود با تورکیه را در راهروهای اتحادیه حل کنند. به بهانه همبستگی اتحادیه دستور کارتورکیه-اتحادیه اروپا مورد سوءاستفاده قرار گرفت. این شیوه برخورد برعلاوه اینکه روابط ریشه دار ما را خدشه‌داروتضعیف کرد، ادعای اتحادیه برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای و جهانی را نیز تضعیف کرد.

او ادامه داد: در حالی که تورکیه هیچ کشورعضو ناتورادرمبارزه با تروریزم تنها نگذاشته و حمایت میکند، چرا آنها ما را در این زمینه تنها می‌گذارند؟.

رئیس جمهور تورکیه در ارتباط با موج اسلام هراسی دراروپا گفت: این موضوع ضمن ایجاد خطربرای 6 میلیون شهروندانمان که مقیم درکشورهای اروپایی هستند، به چاله‌ای سیاه برای ارزش‌های اروپایی تبدیل می‌شود.

اردوغان ادامه داد: همانطوریکه روند 60 ساله عضویت کشورمان دراتحادیه برای مایک انتخاب استراتژیک است، پذیرش کشور ما برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا یک انتخاب آنتولوژی برای آینده این اتحادیه خواهد بود. آماده آغاز روندی مثبت با اتحادیه اروپا براساس افق بلندمدت وبازگرداندن روابطمان به مسیر سازنده هستیم.

اوبا بیان اینکه روابط موفقیت‌آمیزتورکیه-اتحادیه اروپا درسال 2021  دردست ما است، گفت: صرفا با مشخص شدن جایگاه واقعی تورکیه در اتحادیه اروپا میتوان وضعیت مبهم به وجود آمده پس از برگزیت را پشت سر گذاشت.

رئیس جمهورتورکیه تاکیدکرد: ازسفرای کشورهای اروپایی انتظارداریم باارائه مشوره های لازم به بروکسل وپایتخت‌های کشورهای متبوعشان ازآغازصفحه‌ای جدید درروابط تورکیه واتحادیه اروپا حمایت کنند. 

اردوغان در ارتباط با آخرین تحولات مربوط به ساخت واکسن کرونا در تورکیه گفت: پس از اخذ تاییدیه واکسن کرونای ملی که در مرحله آزمایش انسانی قرار دارد، آن را برای استفاده عموم مردم جهان ارائه خواهیم کرد.اخبار مربوطه