سازمان ملل خواهان تداوم همکاری تورکیه و روسیه در سوریه شد

گیر پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، خواهان تداوم همکاری‌های تورکیه و روسیه در سوریه شد

1517477
سازمان ملل خواهان تداوم همکاری تورکیه و روسیه در سوریه شد

گیر پدرسون نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، خواهان تداوم همکاری‌های تورکیه و روسیه در سوریه شد. 

پدرسون ضمن ارائه اطلاعات به شورای امنیت سازمان ملل در مورد تحولات در سوریه، تاکید کرد که در پی حمله هوایی روز گذشته به اردوگاه آموزشی مخالفین، در ایدلیب تنش در منطقه افزایش یافته است. لازم به ذکر است که این مخالفین در کمیته قانون اساسی کشور حضور دارند.

وی همچنین افزود: این دینامیک‌ها ممکن است، آرامش کم سابقه‌ای را که با همکاری موفق تورکیه و روسیه برقرار شده و با متوقف شدن گشتیهای مشترک طی یک ماه اخیر، به مخاطره افتاده است را بر هم بزند. از تورکیه و روسیه می‌خواهم تا برای تحت کنترل قرار دادن وضعیت همکاری کنند. اخبار مربوطه