کشتی اوروچ رئیس براساس یک جدول زمان‌بندی شده ماهانه بازگشته‌است

وزارت نیرو و منابع طبیعی تورکیه اعلام کرد که بازگشت کشتی تحقیقاتی اوروچ رئیس در راستای یک جدول زمان بندی شده ماهانه صورت گرفته‌است

1490317
کشتی اوروچ رئیس براساس یک جدول زمان‌بندی شده ماهانه بازگشته‌است

وزارت نیرو و منابع طبیعی تورکیه اعلام کرد که بازگشت کشتی تحقیقاتی اوروچ رئیس در راستای یک جدول زمان بندی شده ماهانه صورت گرفته‌است.

وزارت نیرو و منابع طبیعی تورکیه اعلام کرد که بازگشت کشتی تحقیقاتی و لرزه‌نگاری اوروچ رئیس به بندری در تورکیه در راستای یک جدول زمان بندی شده ماهانه صورت گرفته‌است.

در بیانیه‌ای که در حساب توئیتری این وزارتخانه منتشر شده، یادآوری شده است که کشتی اوروچ رئیس از تاریخ 10 آگست فعالیتهای لرزه‌نگاری و تحقیقاتی خود را در محلی موسوم به دمره-1 در بحیره  مدیترانه آغاز کرده بود.

در این بیانیه با تاکید بر این که این کشتی تاکنون 3 هزار و 525 کیلومتر داده در زمینه فعالیتهای تحقیقاتی و لرزه‌نگاری را جمع‌آوری کرده، تصریح شده است که"اوروچ ریس، مطابق با اصول کاری موجود، ماهانه یک بار برای تامین مایحتاج، مراقبت و نگهداری برنامه‌ریزی شده، تغییر شیفت کاری کارکنان و آماده سازی وظایف بعدی به بندر برمی‌گردد. بازگشت کشتی به بندر برای تأمین و نگهداری به صورت ماهانه، یک فعالیت زمان‌بندی شده معمول است که همیشه انجام می‌شود و این کشتی پس از طی مراحل مذکور مجددا به فعالیتهای محوله ادامه خواهد داد. "

در بخش دیگری از این بیانیه ذکر شده است که تورکیه همسو با حقوق بین الملل به فعالیت های اکتشافی و حفاری خود در بحیره  مدیترانه شرقی بدون وقفه ادامه خواهد داد. این بیانیه همچنین افزوده است که در حال حاضر کشتی های یاووز و بارباروس خیرالدین پاشا به فعالیتهای خود در بحیره  مدیترانه شرقی ادامه می دهند.اخبار مربوطه