ارزش طلا و ارز در بازار استانبول - چهارشنبه 23 مارچ 2022

هر دالر آمریکا امروز چهارشنبه، به قیمت 14.7940 لیره خرید و با قیمت 14.7960 لیره فروخته شد

1800427
ارزش طلا و ارز در بازار استانبول - چهارشنبه 23 مارچ 2022

هر دالر آمریکا امروز چهارشنبه، به قیمت 14.7940 لیره خرید و با قیمت 14.7960 لیره فروخته شد

هر دالر آمریکا امروز چهارشنبه، 23 مارچ 2022 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 14.7940 لیره خرید و با قیمت 14.7960 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 16.3320 لیره خرید و به قیمت 16.3340 لیره به فروش رسید.

این درحالی است که قیمت فروش دالر و یورو در پایان معاملات روز گذشته به ترتیب 14.8440 و 16.3720 لیره بود.

در همین راستا، قیمت هر گرام طلای 24 عیار 913 لیره، پوند چهاریکی 1469 لیره، نیم پوندی 2938 لیره، یک پوند تام جمهوریت 5875 لیره و قیمت هر اونس طلا نیز 1919 دالر است.اخبار مربوطه