ارزش طلا و ارز در بازار آزاد استانبول پنجشنبه 23 دسامبر 2021

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 11.7970 لیره ای تورکیه به فروش رسید

1751556
ارزش طلا و ارز در بازار آزاد استانبول پنجشنبه 23 دسامبر 2021

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 11.7970 لیره ای تورکیه به فروش رسید.

هر دالر آمریکایی امروز پنجشنبه 23 دسامبر 2021 در آغازین هنگام معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 11.7950 لیره ای خرید و با قیمت 11.7970 لیره ای تورکیه فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 13.5160 لیره خرید و به قیمت 13.5180 لیره به فروش رسید.

این درحالی است که قیمت فروش دالر و یورو در معاملات روز گذشته در بازار آزاد استانبول به ترتیب 12.4580 و 14.1010 لیره ای بود.

در همین راستا قیمت هر گرام طلای 24 عیار 692 لیره ، پوند چهاریکی 1135 لیره ، نیم پوندی 2269 لیره ، یک پوند تام جمهوریت 4511 لیره و قیمت هر اونس طلا نیز 1805 دالر است.اخبار مربوطه