ارزش طلا و ارز در بازار آزاد استانبول، پنجشنبه 21 اکتوبر 2021

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 9.2600 لیره خرید و با قیمت 9.2620 لیره فروخته شد

1722909
ارزش طلا و ارز در بازار آزاد استانبول، پنجشنبه 21 اکتوبر 2021

هر دالر آمریکا در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 9.2600 لیره خرید و با قیمت 9.2620 لیره فروخته شد

هر دالر آمریکا امروز پنجشنبه 21 اکتبر 2021 در آغاز معاملات بازار آزاد استانبول به قیمت 9.2600 لیره خرید و با قیمت 9.2620 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 10.8070 لیره خرید و به قیمت 10.8090 لیره به فروش رسید.

این درحالی است که قیمت فروش دالر و یورو در معاملات روز گذشته بازار آزاد استانبول به ترتیب 9.2500 و 10.7780 لیره بود.

در همین راستا قیمت هر گرام طلای 24 عیار 531 لیره، پوند چهاریکی 871 لیره، نیم پوندی 1742 لیره، یک پوند تام جمهوریت 3450 لیره و قیمت هر اونس طلا نیز 1787 دالر است.اخبار مربوطه