ارزش طلاو ارز در بازار امروزاستانبول - سه شنبه دوم جولای2019

دالرآمریکا ویوروامروزدربازاراستانبول به ترتیب با قیمت 5.6480 و 6.3860 لیره فروخته شد

1228610
ارزش  طلاو ارز در بازار امروزاستانبول - سه شنبه دوم جولای2019

دالرآمریکا ویوروامروزدربازاراستانبول به ترتیب با قیمت 5.6480 و 6.3860 لیره فروخته شد.

هر دالر ایالات متحده آمریکا امروزسه شنبه 2 جولای 2019 در بازار آزاد استانبول به قیمت 5.6460 لیره خرید و با قیمت 5.6480 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 6.3840 لیره خرید و به قیمت 6.3860 لیره فروخته شد.

این در حالی است که قیمت فروش دالر و یورو روز جمعه گذشته به ترتیب 5.6480 و 6.4020 لیره بود.

در همین حال هر گرام طلای 24 عیار 252 لیره، ربپوند چهاریکی411 لیره، نیم پوندی 823 لیره، یک پوند تام "جمهوریت" 1.692 لیره و هر اونس طلا نیز 1.391 دالر معامله شد.اخبار مربوطه