ارزش طلاو ارزدر بازار امروز استانبول - سه شنبه 18 جون 2019

دالر آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیب با قیمت 5.8770 و 6.6070 لیره فروخته شد

1220568
ارزش  طلاو ارزدر بازار امروز استانبول - سه شنبه 18 جون 2019

دالر آمریکا و یورو امروز در بازار استانبول به ترتیب با قیمت 5.8770 و 6.6070 لیره فروخته شد

هر دالر ایالات متحده آمریکا امروز سه شنبه 18 جون 2019 در بازار استانبول به قیمت 5.8750 لیره خرید و با قیمت 5.8770 لیره فروخته شد.

همچنین هر یورو نیز به قیمت 6.6050 لیره خرید و به قیمت 6.6070 لیره معامله شد.

این حالی است که قیمت فروش دالر و یورو روز گذشته به ترتیب 5.8660 و 6.5970 لیره بود.

در همین حال هر گرام طلای 24 عیار 254 لیره، پوند چهاریکی 421 لیره، نیم پوندی 848 لیره، یک پوند تام"جمهوریت" 1681 لیره و هر اونس طلا نیز 1346 دالر معامله شد.اخبار مربوطه