شهر های غازیان تیپ وشانلی اروفا که به صفت ارزشهای فرهنگی ومطبخ تورکیه

شهر های غازیان تیپ وشانلی اروفا که به صفت ارزشهای فرهنگی ومطبخ تورکیه

شهر های غازیان تیپ وشانلی اروفا که به صفت ارزشهای فرهنگی ومطبخ تورکیه در یونیسکو نیز به ثبت رسیده است، آماده میزبانی از توریستان و گردشگران در ایام تعطیلات زمستانی میباشد


برچسب ها: ومطبخ تورکیه , ارزشهای فرهنگی , شانلی اروفا که به صفت , شهر های غازیان تیپ و