تصاویر حاکی پیامهایی از جانب نیروهای مسلح تورکیه TSK

تصاویر حاکی پیامهایی از جانب نیروهای مسلح تورکیه TSK

قوماندانی نیروهای مسلح تورکیه از حساب تویتر خویش تصویری در رابطه به موصول، حلب، رقه، غوطه شرقی و عفرین را بعد انجام عملیتهای نظامی شاخه سازمانهای تروریستی پ ک ک / ی  پ گ – پ ی د- ک ج ک وداعش با همراهی نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا ، روسیه وایران را به نشر سپرد. قوماندانی نیروهای مسلح تورکیه یکجا با تصویر مذکور،" از کشته شدن اشخاص معصوم ملکی،

از هم پاشیده گیهای محیط زیست واطرافآن همراه با ویرانی و شکست وریخت بناهای کلتوری- تاریخی و اماکن مقدسه این مناطق را به نشر سپرده است.


برچسب ها: نیروهای مسلح تورکیه TSK , تصاویر حاکی پیامهایی از جانب