سفر رجب طییب ایردوغان رئیس جمهور ترکیه به واشنگتن

سفر رجب طییب ایردوغان رئیس جمهور ترکیه به واشنگتن

erdogan vasingtonda12.jpg

سفر رجب طییب ایردوغان رئیس جمهور ترکیه به واشنگتن

استقبال گرم تورکهای مقیم امریکا ازرجب طییب ایردوغان رئیس جمهور ترکیه به واشنگتن


برچسب ها: به واشنگتن , رئیس جمهور ترکیه , رجب طییب ایردوغان , تورکهای مقیم امریکا از , استقبال گرم