ماجرای "ماتروشکا" از کارخانه تا فروش

ماتروشکا ی آماده فروش را مشاهده میکنید

Matruşka fabrikası (27)

 

ماتروشکا که در قرن نوزدهم برای رشد ذهنی کودکان در روسیه طراحی شده بود، به شکل نماد ویا سمبول این کشور تبدیل گردید. مراحل ساخت ماتروشکا را در این گالری مشاهده میکنید.


برچسب ها: از کارخانه تا فروش , ماجرای "ماتروشکا"