امروز در تاریخ چه گذشت؟ یکشنبه 23 سرطان 1398 هجر شمسی

مهمترین وقایع تاریخی رخداده درطی تاریخ 14 ام ماه جولای

امروز در تاریخ چه گذشت؟ یکشنبه 23 سرطان 1398 هجر شمسی

در روز 14 ام جولای سال 1683 میلادی, اردوی دولت عثمانی تحت قومانده قاره مصطفی پاشا, دومین محاصره ویانا را آغاز کرد. 

 

در روز 14 ام جولای سال 1700 میلادی, بین دولت عثمانی و روسیه تزاری معاهده استانبول به امضا رسید. 

 

در روز 14 ام جولای سال 1789 میلادی فرانسوی ها در مقابل پادشاه وقت قیام کردند. 

 

در روز 14 ام جولای سال 1933 میلادی, در آلمان نازی ها فعالیت مخالفین را ممنوع قرار دادند. 

 

در روز 14 ام جولای سال 1936 میلادی, ترکیه برای اولین بار در مسابقات اولمپیاد موفق به کسب مدال طلا شد. 

 

در روز 14 ام جولای سال 1958 میلادی, در عراق در نتیجه کودتا پادشاه فیصل دوم و نخست وزیر نوری پاشا کشته شدند. اخبار مربوطه