امروز در تاریخ چه گذشت ؟  دهم جنوری  ۲۰۲۱ میلادی

شرح بعضی از  حوادث برجسته به وقوع پیوسته درطول تاریخ در این روز

1561224
امروز در تاریخ چه گذشت ؟  دهم جنوری  ۲۰۲۱ میلادی

اینک میپردازیم به تقدیم برنامه «امروزدر تاریخ چه گذشت» امروزی مان که مصادف است با دهم جنوری سال ۲۰۲۱. در این برنامه شما عزیزان را با شرح بعضی از  حوادث برجسته به وقوع پیوسته درطول تاریخ در این روزخبردارمیکنیم.

درتاریخ دهم جنوری سال  ۱۹۲۰،  "جامعه ملل" با مرکزیت سوئیس، پس از جنگ جهانی اول، با هدف جلوگیری از وقوع جنگ جدید، تاسیس شد. جامعه ملل که از سوی کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول تاسیس گردید، به دلیل افزایش رژیمهای استبدادی در اروپا و عدم وجود قدرت اجرایی، پس از مدت کوتاهی از هم پاشید و سال ۱۹۴۶ تصمیم به انحلال این سازمان گرفته شد.

 

درتاریخ دهم جنوری سال  ۱۹۲۱،  درگیریهایی که روز ۶ جنوری میان اردوی یونان و اردوی تورکیه به میان آمده بود، در نتیجه حمله واحدهای یونانی به مواضع تورکها در منطقه اینونو، به بالاترین سطح رسید. نیروهای یونانی که موفق به شکست دادن اردوی تورکیه به فرماندهی سرهنگ عصمت اینونو، نشدند، مجبور به عقب نشینی شدند. این حادثه در تاریخ جنگهای استقلال تورکیه، به عنوان نبرد اول اینونو ثبت گردید. نبرد اول اینونو، اولین پیروزی اردویی که از سوی حکومت مجلس ملی کبیر تورکیه به رهبری مصطفی کمال پاشا تشکیل یافته بود، میباشد.

 

درتاریخ دهم جنوری سال  ۲۰۰۹،  ناظم حکمت ، شاعر مشهورو تورکیه که سال ۱۹۵۱ از شهروندی تورکیه اخراج شده بود، ۴۶ سال پس از مرگش با حکمی که در روزنامه رسمی منتشر شد، بار دیگر شهروند تورکیه اعلام شد.اخبار مربوطه