وفایی‌زاده نوشت: توطئه ایران جنگ را پیچیده‌تر می‌کند

سرپرست وزارت کلتوروفرهنگ افغانستان درواکنش به خبرروزنامه ایرانی مبنی برتشکیل گروه«حشدالشبعی»نوشت، دولت ایران باهمچو توطئه سازی ابعادجنگ راگسترده و پیچیده‌تر می‌سازد.

1677760
وفایی‌زاده نوشت: توطئه ایران جنگ را پیچیده‌تر می‌کند

سرپرست وزارت کلتوروفرهنگ افغانستان درواکنش به خبرروزنامه ایرانی مبنی برتشکیل گروه«حشدالشبعی»نوشت، دولت ایران باهمچو توطئه سازی ابعادجنگ راگسترده و پیچیده‌تر می‌سازد.

محمدقاسم وفایی‌زاده،‌ سرپرست وزارت کلتوروفرهنگ افغانستان در پیام توئیتری به موضوع منتشره درروزنامه جمهوری اسلامی ایران مبنی براینکه، «جهت مقابله با گروه تروریستی طالبان حشدالشیعی در افغانستان بپا خاست» واکنش نشان داد.

او در این پیام نوشت: دولت ایران با همچو توطئه و شایعه سازی ابعاد جنگ را گسترده و پیچیده‌ترمیسازد. تحریک کردن تهدیدات امنیتی علیه مردم افغانستان، آتشی برمی‌افروزد که دامن ایران را نیزخواهد گرفت. چنین گروهک‌های مزدور و ابزار دست بیگانگان جایی در میان مردم افغانستان ندارند!

گفتنی است دیروز، یکی ازروزنامه جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد که گروهی تحت عنوان «حشدالشیعی» در افغانستان اعلام موجودیت کرده و قصد جنگیدن با طالبان را دارد.

این روزنامه همچنین درگزارش خوداز«سیدحسن الحیدری» به سمت قوماندان گروه «حشدالشیعی» نام برد.

خبرگزاری آناتولیاخبار مربوطه