به مناسبت سالگرد تاسیس جمهوری تورک قبرس شمالی فلم مستند تهیه گردید

این فلم مستند از سوی تی آر تی ورلد تهیه گردیده است

2064787
به مناسبت سالگرد تاسیس جمهوری تورک قبرس شمالی فلم مستند تهیه گردید

در 40 امین سالگرد تاسیس جمهوری تورک قبرس شمالی، مجموعه مستند شش قسمتی The Forfront Cyprus که داستان موجودیت و استقلال مردم قبرس تورک را به نمایش می گذارد، به نمایش گذاشته میشود.

این مستند که نام تورکی آن راه استقلال قبرس است، از نظر بزرگداشت پنجاهمین سالگرد عملیات صلح قبرس نیز حائز اهمیت است.

در مرحله آماده سازی مستند، تصویربرداری و مصاحبه هایی در جمهوری تورک قبرس شمالی، تورکیه و همچنین در انگلستان، یونان، فرانسه، اسپانیا و بخش روم نشین قبرس انجام شد.

توضیحات بسیار مفصلی که قبلاً به چشم نخورده بود، در ارن‌کوی، جایی که مقاومت تورک‌های قبرس آغاز گردید، نیز گنجانده شد.

تیم تی آر تی ورلد همچنین در منطقه حائل تحت کنترل سازمان ملل متحد مصاحبه هایی انجام داد.

برای این مستند، با حدود 50 نفر از جمله سیاستمداران، نخست وزیران سابق، وزرا، دیپلمات ها، مقامات سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، مورخان، مجاهدین، غازی ها و شاهدان عینی مصاحبه انجام شد.اخبار مربوطه