راه اندازی اردوگاه برای جوانان افغانستان در مرسین تورکیه

آژانس همکاری و توسعه یی تورکیه "تیکا" تورکیه برای چندتن دانش آموز موفق از 34 ولایت افغانستان اردوگاه جوانان را در ولایت مرسین تورکیه راه اندازی میکند

راه اندازی اردوگاه برای جوانان افغانستان در مرسین تورکیه

آژانس همکاری و توسعه یی تورکیه "تیکا" تورکیه برای چندتن دانش آموز موفق از 34 ولایت افغانستان اردوگاه جوانان را در ولایت مرسین تورکیه راه اندازی میکند.

نمایندگی آژانس همکاری وهماهنگی تورکیه "تیکا"در کابل افغانستان از راه اندازی اردوگاه جوانان برای دانش آموزان موفق در 34 ولایت افغانستان درولایت مرسین تورکیه خبر داد.

در این اردوگاه که با همکاری وزارت ورزش و امور جوانان تورکیه و وزارت آموزش و پرورش افغانستان در ولایت مرسین تورکیه راه اندازی میشود، به تعداد 36 دانش آموز موفق افغانستانی شرکت خواهند کرد.

مسئولان تیکا دیروز با حضور درمیدان هوایی بین المللی حامد کرزی دانش آموزان مذکور را که برای شرکت در این اردوگاه  که عازم تورکیه شدند، بدرقه کردند.

دانش آموزان افغانستانی طی یک هفته در برنامه‌های مختلف در زمیه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شرکت و اماکن تاریخی و دیدنی ولایت مرسین را بازدید خواهند کرد.

هدف تیکا از برگزاری این اردوگاه، تشویق دانش آموزان برای موفقیت در دروس شان و ایجاد همگرای فرهنگی بین تورکیه و افغانستان بوده است.اخبار مربوطه