مانکن‌های برزیلیایی در آنتالیا به روی صحنه قرار خواهند داشت

مانکن‌های معروف برزیلیایی درنمایش مدلباس آنتالیادر9جون به صحنه قرارخواهند داشت

707065
مانکن‌های برزیلیایی در آنتالیا به روی صحنه قرار خواهند داشت

مانکن‌های معروف برزیلیایی درنمایش مدلباس آنتالیادر9جون به صحنه قرارخواهند داشت.

به گفته «دوسو دوسی»، هولدینگ برگزار کننده نمایش مد لباس؛ مانکن های مشهور برزیلیایی مانند «آنا بیتریز» و «ایزابلی فونتانا» به رهبری «آدریانا لیما» برای حضور در نمایش مد لباس که قرار است در تاریخ 8 الی 13 جون در آنتالیا برگزار شود، به ترکیه خواهند آمد.

در این  نمایش که  قرار است  در سالن  ریکسوس  د لند اف  لیگندس  دیم  پارک                     « Rixos The Land of Legends Theme Park» برگزار شود، «ویکتوریا اودینتسوا» و «ویکتوریا لوپیروا» مانکن های مشهور روسیه نیز همچنین به صحنه خواهند رفت.اخبار مربوطه