صد ها تن از مهاجرین افغان از ایران به افغانستان برگشتند

این مطلب را وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان حکومت طالبان اظهار داشت

1940406
صد ها تن از مهاجرین افغان از ایران به افغانستان برگشتند

وزارت امور مهاجرین و عودت‌ کننده گان حکومت موقت طالبان دیروز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که طی دو روز گذشته 3 هزار و 282 مهاجر از ایران به افغانستان بازگشته ‌اند.

بر اساس این اطلاعیه٬ بسیاری از افرادی که به افغانستان بازگشته‌ اند٬ برای دریافت کمک به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در ولایت نیمروز و هرات معرفی شده ‌اند.

مقامات طالبان در باره اینکه بازگشت مهاجرین افغان داوطلبانه بوده یا اخراج شده‌اند، اظهار نظری نکرده ‌اند.

مهاجرین که وارد افغانستان می‌شوند، توسط نهادهای بین‌المللی به ‌ویژه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان و سازمان بین‌المللی مهاجرت کمک های نقدی دریافت می ‌کنند.اخبار مربوطه