امضای تفاهم‌نامه همکاری میان افغانستان و ترکمنستان

دو تفاهم‌نامه همکاری در زمینه حمل و نقل میان وزیر دارایی افغانستان و زیر امور خارجه ترکمنستان در شهر هرات به امضا رسید.

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان افغانستان و ترکمنستان

دو تفاهم‌نامه همکاری در زمینه حمل و نقل میان وزیر دارایی افغانستان و زیر امور خارجه ترکمنستان در شهر هرات به امضا رسید.

همایون قیومی، وزیر مالیه و مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان در امور زیربناها با رشید مرادوف معاون اول رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ترکمنستان در شهر هرات دیدار کرد.

به گزارش وزارت مالیه افغانستان، در این دیدار، دو تفاهم‌نامه همکاری در بخش های راه اندازی خط آهن تورغندی-هرات و جلب سرمایه گذاری جهت احداث تاسیسات خط آهن در افغانستان امضا شده است.

طرفین درباره گسترش روابط اقتصادی و تجاری، همکاری متقابل در بخش انرژی های فوسیلی، پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به پاکستان و هندوستان موسوم به "تاپی" و غیره تبادل نظر کردند.اخبار مربوطه