تعداد آرا ریخته شده در صندوقها در خارج از کشور از دور اول بیشتر شد

روند رای گیری در خارج از کشور برای انتخابات ریاست جمهوری به جز ایالات متحده آمریکا به پایان رسید

1991255
تعداد آرا ریخته شده در صندوقها در خارج از کشور از دور اول بیشتر شد

تعداد رای دهندگان ثبت نام شده در فهرست انتخاباتی خارجی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که در تاریخ 28 می در تورکیه برگزار می‌شود به یک میلیون و 889 هزار و 398 نفر رسید.

روند رای گیری در خارج از کشور برای انتخابات ریاست جمهوری به جز ایالات متحده آمریکا به پایان رسید.

رای دهندگان رای خود را در صندوق‌های رای که در دفاتر نمایندگیها و گمرکات خارج از کشور ازتاریخ  20 ماه می تنظیم شده است، ریختند.

علاقه شدید شهروندان تورکیه در خارج از کشور به انتخابات در روز گذشته که آخرین روزبود همچنان افزایش یافت.

تا ساعت 23:00 به وقت تورکیه (TSI)، تعداد  مجموعی رأی دهندگانی که در دفاتر نمایندگی و گمرکات خارج از کشور رای دادند، 1 میلیون و 889 هزار و 398 نفر بود.

برای دور اول انتخابات، مجموعا یک میلیون و 839 هزار و 470 رای دهنده در فهرست انتخابات خارجی ثبت نام کرده بودند که از این تعداد یک میلیون و 691 هزار و 287 رای در نمایندگی های خارجی و 148 هزار و 183 رای دهنده در گمرکات بودند.

رای گیری در گمرک برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تا ساعت 17:00 روز 28 می ادامه دارد.اخبار مربوطه