تلاش‌ها برای تشکیل دولت در یونان

رئیس جمهور یونان با تمامی رهبران احزاب دارای گروه پارلمانی کشور دیدار کرد

1990445
تلاش‌ها برای تشکیل دولت در یونان

رئیس جمهور یونان با تمامی رهبران احزاب دارای گروه پارلمانی کشور دیدار کرد

کاترینا ساکلاروپولو رئیس جمهور یونان تمامی رهبران احزابی را که بر اساس نتایج انتخابات دارای گروه پارلمانی هستند، به ریاست جمهوری دعوت کرد.

رئیس جمهور حدود نیم ساعت با رهبران احزاب دیدار کرد.

رهبران احزاب در رابطه با جزئیات این دیدارها توضیح ندادند.

در بیانیه ریاست جمهوری آمده است که ساکلاروپولو با یوآنیس سارماس رئیس دیوان محاسبات نیز دیدار خواهد کرد.

انتظار می‌رود، سارماس به صفت نخست وزیر دولت موقت منصوب شود و کشور را به سمت انتخابات زودهنگام سوق دهد.اخبار مربوطه