سخنرانی اردوغان در نشست سران همکاری شانگهای در سمرقند

رئیس جمهور تورکیه تاکید کرد سازمان همکاری شانگهای به دروازه‌‌ای به سوی آسیا برای تورکیه تبدیل شده است

1881014
سخنرانی اردوغان در نشست سران همکاری شانگهای در سمرقند

رئیس جمهور تورکیه تاکید کرد سازمان همکاری شانگهای به دروازه‌‌ای به سوی آسیا برای تورکیه تبدیل شده است

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه طی سخنانی درنشست سران همکاری شانگهای درسمرقند اوزبیکستان اظهارداشت: سازمان همکاری شانگهای برای ما به دروازه‌‌ای به سوی آسیا تبدیل شده است. 

اردوغان با اشاره به اینکه سازمان همکاری شانگهای را نماینده کنونی فضای تسامح و فرهنگ باستانی آسیا میدانند، تاکید کرد که برای توسعه روابط با این سازمان اهمیت بسزایی قائل هستند. 

رئیس جمهور تورکیه در ادامه سخنان خود گفت: "به لطف موقعیت ما به صفت شریک مذاکره وگفت‌وگو، اینجا(سازمان همکاری شانگهای) طی ده سال اخیربرای مابه دروازه‌‌ای به سوی آسیا تبدیل شده است."

اردوغان با بیان اینکه موقعیت تورکیه منحیث پلی بین شرق و غرب فرصت‌های بی‌نظیری ارائه می‌کند گفت: "آماده همکاری درتمام زمینه‌های امنیتی، اقتصادی، انرژی، حمل و نقل، زراعتی وتوریزم-گردشگری هستیم."

اردوغان با تاکید بردوره‌ فعلی که مشکلات درآن جهانی شده است، تصریح کرد: با همکاری هم میتوان براین مشکلات فائق آییم. کشورهای توسعه یافته موفق نشدند تا در دوره همه گیری نوع جدید ویروس کرونا (کووید 19) ازاین آزمون موفق بدر بیاییند، اما ما به صفت تورکیه به 161 کشور و 12 سازمان بین‌المللی کمک کردیم. ما واکسن تورکوواک را که با امکانات خودمان تولید کردیم به بشریت ارائه کردیم. 

اردوغان با اشاره به لزوم اصلاح نظام جهانی، تصریح کرد که برای برقراری نظم عادلانه‌تر تلاش میکنند گفت:" هدف ما ایجاد صلح درمنطقه با شیوه برخورد دیپلماسی کارآمد است که مردم و ارزش‌های انسان دوستانه را در راس امور قرار دهد."

اردوغان با بیان اینکه تروریزم حد و مرز نمیشناسد و چهره کثیف خود را با گذشت هر روز بیشتر نمایان می‌کند، گفت: "اگر چه اکثر اوقات تنها میمانیم، اما همچنان به مبارزه  با سازمان‌های تروریستی ادامه می‌دهیم."اخبار مربوطه