واکنش انقره  به گزارش پارلمان اروپا درباره تورکیه

وزارت امور خارجه تورکیه ارزیابی‌های مغرضانه و غیرواقعی پارلمان اروپا در گزارش این اتحادیه درباره کشور را رد کرد

1839696
واکنش انقره  به گزارش پارلمان اروپا درباره تورکیه

وزارت امور خارجه تورکیه ارزیابی‌های مغرضانه و غیرواقعی پارلمان اروپا در گزارش این اتحادیه درباره کشور را رد کرد.

وزارت امور خارجه تورکیه در واکنش به گزارش پارلمان اروپا درباره تورکیه اعلام کرد: ارزیابی‌های مغرضانه، غیرواقعی، با برخورد سطحی و بدون چشم‌انداز پارلمان اروپا در گزارش این اتحادیه درباره تورکیه را رد می‌کنیم.

در این بیانیه خاطرنشان شد: در حالی که نیاز به تقویت روابط بین تورکیه و اتحادیه اروپا از طریق تلاش‌های متقابل وجود دارد، ارزیابی‌های مغرضانه و غیرواقعی پارلمان اروپا در این گزارش باعث تاسف است و آن را رد می کنیم. انتظار اولیه تورکیه از پارلمان اروپا این است که به ابزار دست محافل خودخواه تبدیل نشود و برخوردی مثبت نسبت به احیای روند مذاکرات الحاق اتخاذ کند.

وزارت امور خارجه تورکیه تاکید کرد: در واقع این نگرش اتحادیه اروپا که به اعضای گروه‌های تروریستی اجازه تبلیغات و فعالیت می‌دهد، تعجب آور نیست. اتحادیه اروپا با این برخورد اعتبار خود را نزد مردم تورکیه خدشه‌دار کرد. به همین دلیل، ادعاهای موجود در این گزارش درباره دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر در تورکیه و مسائل مرتبط با بحیره ای  اژه، مدیترانه شرقی و قبرس فاقد اعتبار و بی‌اساس است.

در این بیانیه تصریح شد: انقره  از تمامی نهادهای اتحادیه اروپا انتظار دارد که به تعهدات خود در قبال تورکیه عمل کنند و به مسائل روند الحاق، لغو حوادث، آغاز مذاکرات به تجدید نظردر اتحادیه گمرکی، افزایش همکاری در مبارزه با تروریزم، به ویژه در حوزه همکاری در زمینه مهاجرت هرچه سریعتر رسیدگی کند. اخبار مربوطه