وزیر محیط زیست و منابع طبیعی جمهوری دومینیکن از سوی دوستش با ضرب گلوله کشته شد

دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد که میگل کروزکه به اورلاندوخورخه مرا فیرکرده، بازداشت شد

1838994
وزیر محیط زیست و منابع طبیعی جمهوری دومینیکن از سوی دوستش با ضرب گلوله کشته شد

دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد که میگل کروزکه به اورلاندوخورخه مرا فیرکرده، بازداشت شد

در جمهوری دومینیکن، اورلاندو خورخه مرا، وزیر محیط زیست و منابع طبیعی، در دفترکارش توسط یکی از دوستان نزدیکش به ضرب گلوله کشته شد.

دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد که میگل کروزکه به اورلاندو خورخه مرا، وزیر محیط زیست و منابع طبیعی فیرکرده و کشته است، بازداشت شد.

درحالی که تعداد زیادی پولیس و پرسونل عاجل به ساختمان وزارتخانه در سانتو دومینگو پایتخت فرستاده شدند، ساختمانی که شامل وزارت گردشگری نیز می شود، تحت محاصره ای امنیتی قرارگرفت.

شاهدان عینی گزارش دادند که در جریان این حمله، صدای 7 گلوله شنیده شد و افراد حاضر در وزارتخانه در زمان حمله با پریدن از دیوارها متواری شدند.

مرا که یک وکیل بود، همچنین یکی از اعضای موسس حزب انقلابی مدرن نیز بود و در آگست 2020 به صفت وزیر محیط زیست و منابع طبیعی منصوب شده بود.اخبار مربوطه