سویدن هیئتی متشکل از دیپلومات‌ها را برای گفتگو درباره عضویت در ناتو به تورکیه می‌فرستد

دولت سویدن اعلام کرد که تصمیم دارد هیئتی متشکل از دیپلومات‌ها را برای گفتگو درباره عضویت در ناتو به تورکیه بفرستد

1827590
سویدن هیئتی متشکل از دیپلومات‌ها را برای گفتگو درباره عضویت در ناتو به تورکیه می‌فرستد

دولت سویدن اعلام کرد که تصمیم دارد هیئتی متشکل از دیپلومات‌ها را برای گفتگو درباره عضویت در ناتو به تورکیه بفرستد

آن لینده، وزیر امور خارجه سویدن اظهار داشت هیئتی به زودی به پایتخت انقره اعزام خواهد شد تا تصمیم حزب حاکم سوسیال دموکرات برای درخواست این کشور جهت عضویت در ناتو را ارزیابی کند.

لینده همچنین واکنش روسیه به درخواست سویدن برای عضویت در ناتو را ارزیابی کرد.

او گفت: "روسیه منطقه حوضه ما را نقض کرد، آنها کمپاین‌های اطلاعات نادرست انجام دادند که ما نازی هستیم. حملات سایبری افزایش می‌یابد و تحرکاتی در مرز ما ایجاد می‌شود.

درنشست روزگذشته اداره حزب سوسیال دموکرات تصمیم گرفته شدکه برای عضویت در ناتو درخواست داده شود.

ازسوی دیگر، مولود چاووش‌اوغلو وزیرامورخارجه تورکیه که درنشست غیررسمی وزرای خارجه ناتودربرلین، پایتخت آلمان با لینده دیدارکرده بود، تاکیدکردکه سویدن و فنلاند آشکارا از سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک / ی پ گ حمایت می‌کنند.اخبار مربوطه