انقره به دخالت آلمان و آمریکا درباره دوسیه های قضایی در تورکیه واکنش تندنشان داد

وزارت عدلیه تورکیه اظهارات آلمان و آمریکا درباره دوسیه های قضایی در تورکیه را محکوم کرد

1818987
انقره به دخالت آلمان و آمریکا درباره دوسیه های قضایی در تورکیه واکنش تندنشان داد

انقره به دخالت آلمان و آمریکا درباره دوسیه های قضایی در تورکیه واکنش تندنشان داد

وزارت عدلیه تورکیه اظهارات آلمان و آمریکا درباره دوسیه های قضایی در تورکیه را محکوم کرد.

وزارت عدلیه تورکیه طی بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی و آلمانی درباره دوسیه های قضایی درحال بررسی در تورکیه، تاکید کرد: اظهارات در مورد تصمیمات مقامات قضایی مستقل و بی طرف تورکیه که به معنای دخالت در دستگاه قضایی ماست را به شدت محکوم می کنیم.

در بیانیه این وزارتخانه با تاکید بر اینکه صلاحیت قضایی طبق قانون اساسی تورکیه برعهده محاکم مستقل و بی‌طرف است، گفته شد که هیچ کس نمی‌تواند به محاکم ما دستور دهد.

همچنین طبق بیانیه فوق اظهارات کشورهای دیگر درباره دوسیه های قضایی درحال بررسی در تورکیه به معنای دخالت در امور داخلی کشور است.

در ادامه این بیانیه آمده است: اظهارات برخی کشورها و سازمان‌های بین المللی به ویژه آمریکا و آلمان در مورد دوسیهای که در جریان است، مداخله‌ای در برابر محاکم و قضات مستقل ما است که از طرف ملت تورکیه در جمهوری تورکیه تصمیم می‌گیرند. ما این اظهارات در مورد تصمیمات اتخاذ شده توسط مقامات قضایی مستقل و بی طرف تورکیه را به شدت محکوم می‌کنیم.اخبار مربوطه