حمایت طبی تورکیه از ویتنام برای مبارزه با کرونا

دولت تورکیه در راستای مقابله با ویروس کرونا به ویتنام محموله لوازم طبی ارسال کرد

1756091
حمایت طبی تورکیه از ویتنام برای مبارزه با کرونا
Turkiye vietnam saglik malzemesi.jpg
Turkiye vietnam saglik malzemesi1.jpg

دولت تورکیه در راستای مقابله با ویروس کرونا به ویتنام محموله لوازم طبی ارسال کرد.

وزارت خارجه تورکیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در راستای مقابله با ویروس کرونا به ویتنام محموله لوازم طبی ارسال کرد.

در این بیانیه آمده است: محموله طبی ما برای حمایت از مبارزه ویتنام با ویروس کرونا امروز به مقصد رسید. ما همچنان با شعار سیاست خارجی کارآفرینانه و بشردوستانه در کنار کشورهای دوست قرار خواهیم داشت.اخبار مربوطه