کنگره مسلمانان آمریکا در شیکاگو آغاز بکار کرد

موضوع امسال کنگره، "در زحمت رحمت وجود دارد" است

1753137
کنگره مسلمانان آمریکا در شیکاگو آغاز بکار کرد

موضوع امسال کنگره، "در زحمت رحمت وجود دارد" است

کنگره سالانه MAS-ICNA که برای بیستمین باردرسال جاری توسط سازمان‌های مسلمانان آمریکایی برگزار می‌شود، در شیکاگو آغاز بکار کرد.

کنگره MAS-ICNA که سال گذشته به دلیل پاندمی کرونا درمحیط مجازی برگزارشد، امسال به صورت حضوری درحال برگزاری است.

موضوع امسال کنگره که ده‌ها هزارمسلمان ازسراسر جهان را در McCormick Place، بزرگترین مرکز همایش و نمایشگاه در آمریکای شمالی گردهم می‌آورد، "در زحمت رحمت وجود دارد" است. 

ابراهیم قلین سخنگوی ریاست جمهوری تورکیه نیز در این کنگره که مرکز دیانت آمریکا تورکیه با افتتاح غرفه‌ای حضور دارد، سخنرانی خواهد کرد. 

این کنگره که شامل بسیاری از رویدادها و فعالیت‌های اجتماعی است، با اختتامیه روز سه‌شنبه پایان خواهد یافت.اخبار مربوطه