پیشنهاد روسیه برای همکاری نظامی با ایران در امور افغانستان

روسیه اعلام کردکه میتوانندبا تهران درمسئله افغانستان مانندسوریه همکاری نظامی داشته باشند

1722084
پیشنهاد روسیه برای همکاری نظامی با ایران در امور افغانستان

روسیه اعلام کردکه میتوانندبا تهران درمسئله افغانستان مانندسوریه همکاری نظامی داشته باشند.

سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه در دیدار با محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای ایران در مسکو با اشاره به همکاری نظامی دو کشور سوریه گفت: «می‌توانیم این همکاری را در مناطق دیگر نیز انجام دهیم. امروز در مورد تهدیدات موجود در افغانستان مطرح است».

وزیر دفاع روسیه همچنین تاکید کرد: «مسکو و تهران می‌توانند در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ممانعت از ظهور گروه تروریستی داعش در کشورهای همسایه همکاری کنند».

شویگو با بیان این که روابط نظامی دو کشور چندجانبه و در حال گسترش است، گفت: «مبارزه مشترک با تروریزم جهانی نمونه بارز این موضوع است. به تلاش برای گسترش و تقویت روابط موجود تلاش خواهیم کرد».اخبار مربوطه