دو تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک تسلیم نیرو های امنیتی تورکیه شدند

این تروریست ها از مراکز خود در شمال عراق فرار کردند

2139559
دو تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک تسلیم نیرو های امنیتی تورکیه شدند

دو تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک که از مراکز خود در شمال عراق فرار کرده بودند تسلیم نیرو های امنیتی تورکیه شدند. 

وزارت دفاع ملی تورکیه طی بیانیه ای چنین اظهار داشت: در نتیجه عملیات قاطعانه قوای مسلح تورکیه 2 تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک که از مراکز خود در شمال عراق فرار کرده بودند به پوسته امنیتی در سرحد خابور آمده تسلیم شدند.  یگانه راه نجات برای تروریست ها عبارت از تسلیم شدن به ارگان های عدلی تورکیه میباشد.   اخبار مربوطه