سه تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

این مطب را وزارت دفاع ملی ترکیه اظهار داشت

1710370
سه تروریست عضوی سازمان تروریستی پ.ک.ک از پا در آورده شدند

سه تروریست منسوب به سازمان تجزیه‌طلب " پ.ک.ک/ی.پ.گ " که در منطقه عملیات شاخه زیتون در سوریه در تدارک ترتیب حمله تروریستی بودند، از پا در آورده شدند.

وزارت دفاع ملی ترکیه در اطلاعیه‌ای که از حساب توییتر خود به اشتراک گذاشت، نوشت: مبارزه نیروهای مسلح ترکیه با تروریسم بدون وقفه ادامه دارد.

در این اطلاعیه ضمن اشاره به اینکه کماندوهای ارتش ترکیه سه تروریست منسوب به سازمان تجزیه‌طلب " پ.ک.ک/ی.پ.گ " که در منطقه عملیاتی شاخه زیتون در سوریه را که در تدارک ترتیب حمله تروریستی بودند، از پا در آوردند آمده است: مبارزه‌مان تا از پا در آورده شدن آخرین تروریست ادامه خواهد داشت.اخبار مربوطه