رئیس جمهور اردوغان عازم ایالات متحده امریکا شد

وی در هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک خواهد کرد

1707778
رئیس جمهور اردوغان عازم ایالات متحده امریکا شد

رجب طیب اردوغان، رئیس‌ جمهور ترکیه در صدر هیئتی برای شرکت در هفتادوششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز پس از حضور در کنفرانس مطبوعاتی در فرودگاه آتاترک استانبول عازم نیویورک امریکا شد.

امینه اردوغان، همسر رئیس جمهور، خلوصی آقر وزیر دفاع، محمد موش وزیر تجارت، محمد نوری ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری و بنعلی ییلدریم جانشین رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در این سفر اردوغان را همراهی می‌ نمایند.اخبار مربوطه