گفتگوی تیلفونی اردوغان با نخست وزیران گرجستان و ایتوپیا

در جریان گفتگوی تیلفونی اردوغان و گاریباشویلی روابط تورکیه و گرجستان و همچنین دیگر موضوعات منطقه‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

1683935
گفتگوی تیلفونی اردوغان با نخست وزیران گرجستان و ایتوپیا
Abiy Ahmed.jpg

در جریان گفتگوی تیلفونی اردوغان و گاریباشویلی روابط تورکیه و گرجستان و همچنین دیگر موضوعات منطقه‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری تورکیه از طریق تیلفون با ایراکلی گاریباشویلی نخست وزیر گرجستان و آبی احمد نخست وزیراتیوپیا به طور جداگانه گفتگو کرد. 

مرکز ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه با صدور بیانیه‌ای در زمینه ای این مکالمه تیلفونی اعلام کرد، در جریان گفتگوی تیلفونی اردوغان و گاریباشویلی روابط تورکیه و گرجستان و همچنین دیگر موضوعات منطقه‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

اردوغان از نخست وزیر گرجستان که مراتب تاسف و تاثر خودرا به نسبت آتش‌سوزی‌های‌ جنگلی درتورکیه را ابرازودرموردفعالیت‌های مربوط به مهار این آتش‌سوزی‌ها اعلام حمایت کرده بود سپاسگزاری کرد. 

رئیس جمهور با اشاره به اینکه همکاری استراتژیک تورکیه و گرجستان درهمچو روزها معلوم میشود، گفت که گرجستان را به صفت کلید همکاری منطقوی مشاهده می‌کنند. 

اردوغان ضمن تاکید به اینکه کسب بازدهی ازحمل و نقل منطقوی و خطوط انتقال انرژی مستلزم حرکت مشترک است، اعلام کرد، خواهان جان‌بخشی به مکانیزم سه‌گانه تورکیه- گرجستان- آذربایجان هستند که توسط وزرا و نمایندگان مجلس با موفقیت به پیش می‌رود. 

رئیس جمهور تورکیه با آبی احمد نخست وزیر اتیوپیا نیز گفتگوی تیلفونی انجام داد. 

در جریان این گفتگوی تیلفونی نیز روابط تورکیه با اتیوپیا و دیگر مسائل منطقوی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اردوغان با اشاره به اینکه بخاطر تامین آرامش و ثبات در اتیوپیا اهمیت بسزایی قائل هستند، گفت که تورکیه به هر نوع حمایت از کشور اتیوپیا ادامه خواهد داد.اخبار مربوطه