کمک های هلال احمر ترکیه ادامه دارد

در این مورد بیانیه ای منتشر گردید

1661474
کمک های هلال احمر ترکیه ادامه دارد

طبق بیانیه صادره از هلال احمر اعلام گردید که از سال 2001 تاکنون در روز 20 جون یعنی روز جهانی پناهجویان به وضعیت انسانهایی که بنا به دلایل متفاوت مجبور به مهاجرت شده و به کشورهای مختلف پناه برده اند و تحت حمایت موقت میباشند، اشاره میگردد.

بیانیه مذکور، به بخشی از گزارش سالانه کمیسریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه علی رغم پاندمی کرونا ویروس، تعداد افرادی که طی سال 2020 به دلیل جنگ، خشونت، ظلم و نقض حقوق بشر از کشورشان فرار کرده اند، به 82.4 میلیون نفر رسیده است، جای داده شد.

همچنین در بیانیه مذکور ضمن اعلام اینکه بیش از 20 هزار تن که سعی در مهاجرت از طریق عبور از مدیترانه را داشته اند، جانشان را در آبها از دست داده اند، گفته شد که ترکیه نه تنها به مهاجرانی که در ترکیه اقامت دارند، بلکه به مهاجران بیرون از مرزهای ترکیه نیز کمک مینماید.

در بیانیه مذکور با اشاره به اینکه ترکیه به نزدیک به 4 میلیون تن که در ترکیه ثبت شده اند، از طریق برنامه هماهنگی و حمایت در بسیاری از بخشها کمک رسانی می کند، گفته شد: "هلال احمر، با 16 مرکز اجتماعی فعال و 521 پرسنل که در شهرهای مختلف ترکیه زندگی میکنند، تا به امروز به 1.7 میلیون تن کمک کرده است."

همچنین در بیانیه اعلام گردید که هلال احمر ترکیه به کمکهای فرامرزی خود بدون وقفه ادامه داده و هدفش کاهش تاثیرات بحرانهای انسانی و افزایش شرایط مناسب زندگی برای پناهجویان است.اخبار مربوطه