محمت جیک که در تمرین ناتو شرکت خواهد کرد ، به راه افتاد

پرسونل نظامی همراه با وسایط نظامی قوماندانی قطعه 66 مکانیزه پیاده ، که در رزمایش دفاع پایدار ناتو 2021 شرکت خواهند کرد ، عازم رومانیا شدند

1637244
محمت جیک که در تمرین ناتو شرکت خواهد کرد ، به راه افتاد

پرسونل نظامی همراه با وسایط نظامی قوماندانی قطعه 66 مکانیزه پیاده ، که در رزمایش دفاع پایدار ناتو 2021 شرکت خواهند کرد ، عازم رومانیا شدند.

رزمایش ناتوستیدفاست دیفیندر۲۰۲۱«NATO Steadfast Defender 2021»، که جهت آمادگی جنگی وهمکاری بین ناتو، ایالات متحده آمریکا برای مشارکت در تامین صلح، باشرکت 15کشورعضوناتو که بیش از 30 هزار تن در آن شرکت دارند، طراحی شده است. در این تمرین یکحا با دیفندراروپا 2021، که از 26 کشوردر آن شرکت کرده اند و محمت جیک نیز از تیکیرداغ عزیمت کرد.

انتقال پرسونل قوماندانی قطعه 66 پیاده مکانیزه مستقردرچورلونقش قطعه زمینی کارگروه ویژه آماده باش بسیاربالا را برای شرکت در رزمایش آغاز کرده است.

1356 پرسونل ، 214 وسیله نقلیه نظامی ، 39 تریلر و 128 کانتینر، برای شرکت در این تمرین ، از طریق زمین و هوا به رومانیا نقل مکان کردند.

عناصر قوماندانی قطعه 66 مکانیزه پیاده تورکیه که از طریق بلغارستان به رومانیا میرود ، در این تمرین در شهر سینکو شرکت می کنند.اخبار مربوطه