ایووریست برای کوهنوردان بازگشایی شد

دامنه شمالی کوه ایوریست که سال گذشته به دلیل اپیدمی نوع جدید ویروس کرونا (Kovid-19) به روی تورها بسته شده بود، بار دیگر به روی کوهنوردان باز شد

1635870
ایووریست برای کوهنوردان بازگشایی شد

دامنه شمالی کوه ایوریست که سال گذشته به دلیل اپیدمی نوع جدید ویروس کرونا (Kovid-19) به روی تورها بسته شده بود، بار دیگر به روی کوهنوردان باز شد.

مقامات چینی اعلام کردند که 38 کوهنورد اجازه ای بالارفتن به قله ایوریست هستند ، مشروط بر اینکه اسناد طبی وصحی خویش را نشان دهند و از مناطقی از این کشور با خطر آلودگی کم سفر کنند.

از طرف دیگر ، تاکید گردید که لازم است تا کوهنوردان از قوانین فاصله اجتماعی پیروی کنند و هنگام بالا رفتن از قله از اندازه گیری های منظم دما ی هوا استفاده کنند.اخبار مربوطه