شرکت هوایی تورکیه با بیشترین پرواز در صدر خطوط هوایی اروپا قرار گرفت

شرکت هوایی تورکیه در 13 جنوری به خط هوایی با بیشترین پرواز روزانه در اروپا تبدیل شد

1564359
شرکت هوایی تورکیه با بیشترین پرواز در صدر خطوط هوایی اروپا قرار گرفت

شرکت هوایی تورکیه در 13 جنوری به خط هوایی با بیشترین پرواز روزانه در اروپا تبدیل شد.

براساس داده‌های منتشرشده توسط سازمان امنیت کشتی های طیاره برداراروپا (EUROCONTROL)، شرکت هوایی تورکیه با 543 پرواز در روز چهارشنبه بیشترین پرواز روزانه در بین کشورهای اروپایی انجام داده است.

بلال اکشی ، مدیرعمومی شرکت هوایی تورکیه با انتشار پیامی در حساب خود درتوییتر نوشت:

"ما برای شما پرواز میکنیم. زمان دشواری است. هنوز هم بیشترین پروازها را در اروپا انجام می دهیم. درسطح دنیا نیز به بیشتر کشورها (102) پرواز انجام میدهیم. امیدوارم که با رعایت سه پروتکل صحی (رعایت حفظ الصحه، ماسک، فاصله اجتماعی) و واکسن، شرکت هوایی تورکیه دوباره در سال 2021 پرواز بالایی داشته باشد."اخبار مربوطه