سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با مقامات اتحادیه اوروپا ملاقات کرد

در این ملاقات روی روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا بحث صورت گرفت

1531836
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با مقامات اتحادیه اوروپا ملاقات کرد

ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در دیدار با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل به بررسی روابط ترکیه-اتحادیه اروپا، مدیترانه، لیبیا، سوریه و قره‌باغ پرداخت.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه با اشاره به افزایش اهمیت استراتژیک روابط ترکیه و اتحادیه اروپا٬ بر لزوم اقدامات جدید برای ایجاد پویایی در این روابط تاکید کرد.

کالین در دیدار با مقامات اتحادیه اروپا تاکید کرد نباید اجازه داد اختلافات دوجانبه به موضوع گروگانگیری در روابط ترکیه-اتحادیه اروپا تبدیل شده و باید فورا به دستورکار مثبت تغییر یابد.

کالین در دیدار با مقامات اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد، باید عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا یک اولویت استراتژیکی قلمداد شده و سران این اتحادیه از منظر استراتژیک به آن نگاه کنند.اخبار مربوطه