مکالمه تیلفونی اردوغان با جورپه کونته

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه  ازطریق تیلفون با جوزکونته نخست وزیر ایتالیا گفتگوکرد

1491334
مکالمه تیلفونی اردوغان با جورپه کونته

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه  ازطریق تیلفون با جوزکونته نخست وزیر ایتالیا گفتگوکرد.

در گفتگوی اردوغان و کونته برعلاوه تامین هرچه بیشتر روابط سیاسی و اقتصادی بین دوکشورتورکیه و ایتالیا٬ موضوعات منطقه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.اخبار مربوطه