ویروس کرونا (کوید -۱۹) آخرین نوع اپیدیمی نخواهد بود

مدیر عمومی سازمان صحی جهانی (WHO) دکتر تدروس آدهانوم گبریسوس هشدار داد که "نوع جدید ویروس کرونا (Kovid-19) آخرین نوع اپیدمی نیست".

1490563
ویروس کرونا (کوید -۱۹) آخرین نوع اپیدیمی نخواهد بود

مدیر عمومی سازمان صحی جهانی (WHO) دکتر تدروس آدهانوم گبریسوس هشدار داد که "نوع جدید ویروس کرونا (Kovid-19) آخرین نوع اپیدمی نیست".

 او گفت: "ما باید آماده باشیم. این ترس از ایجاد ترس نیست ، بلکه دعوت به عمل است

گبریسوس درگرد هم ایی گزارش نظارت بر شیوع Kovid-19 که با اشتراک هیئت نظارت بر آمادگی جهانی (GPMB) که یک نهاد مشترک WHO و بانک جهانی است راه اندازی شده بود صحبت کرده و اعلام داشت.

گبریسوس با تأکید بر اینکه همچنین این اپیدمی سیستم های صحی و اقتصادی جوامع بسیاری از کشورهای جهان را ناراحت کرده است، خاطرنشان کرد که این اپیدمی عامل تضعیف منابع مادی زندگی و معیشت بسیاری از مردم نیز بوده است.

اوافزود: "حتی كشورهایی كه دارای سیستم های صحی پیشرفته و اقتصادی قوی هستند نیز، به حد کافی غرق شده اند، اما اکثر آن كشورهایی كه موفق شده اند، عبارت از آنهایی اند كه از همه گیری های قبلی مانند SARS ، MERS ، H1N1 ، ابولا و سایر آموخته اند."

 گبریسوس با بیان اینکه "این نه آخرین اپیدمی ونه آخرین وضعیت اضطراری صحی جهانی خواهد بود" ، هشدار داده و خواستار "سرمایه گذاری صحیح سیاسی و مالی" برای جلوگیری از همه گیری های آینده شد. گبریسوس گفت که به این ترتیب می توان نسل های آینده را از خطرات اپیدمی محافظت کرد.

گبریسوس با استدلال اینکه بشریت همه روزه اقدامات احتیاطی را انجام نداده و انتظار منادی یک مرض جدید ، تغییر آب و هوا یا یک فاجعه طبیعی دیگر میباشد، گفت: "ما نمی دانیم که اعلام حالت اظطراری بعدی صحی چه خواهد بود ، اما می دانیم که این وضعیت اضطراری رخ خواهد داد. ما باید آماده باشیم. این ترس آور نیست ، این یک فراخوان برای عمل است. ما ابزارها و دانش لازم برای مقابله با همه این چالش ها را داریم. ما می توانیم فقط در همبستگی وهمکاریهای دراز مدت با اتحاد و همدلی درمقابل این تهدیدهای جهانی مبارزه کنیم. "

گبریسوس با بیان اینکه سال 2020 "اشاره هشدار" برای همه بشریت است، گفت: "شیوع Kovid-19 هزینه وحشتناکی را برای بشریت ایجاد کرده است. اینها درسهای سختی بود که تجربه اش کردیم و آموختیم. ما باید از آن بیشتر از پیش یاد بگیریم و جهانی بهتری بسازیم."اخبار مربوطه