تولید ماسک محافظتی با قابلیت تاثیر بر ویروس کرونا

"این ماسک حتی پس از 50 بار شستشو قابلیت خنثی سازی سارس و کووید 19 را دارد"

1462546
تولید ماسک محافظتی با قابلیت تاثیر بر ویروس کرونا

"این ماسک حتی پس از 50 بار شستشو قابلیت خنثی سازی سارس و کووید 19 را دارد"

در پرتگال با همکاری مراکز علمی و شرکتها ماسکی تولید شده که گفته می شود می تواند اثرات ویروس کرونا را خنثی کند.

انستیتوت طب مولیکولی خوائو لوبو آنتونش لیسبون اعلام کرد پس از انجام آزمایشهای متعدد بر روی ماسک "MoxAdTech" که از ماه اپریل وارد بازار شده به تازگی مشخص شده که این ماسک دارای قابلیت خنثی سازی ویروس کرونا است.

گفته می شود که بافت این ماسک به گونه ای است که در صورت تماس با ویروس، آن را از بین می برد و این ویژگی به تازگی کشف شده است.

یکی از محققین انستیتوت لوبو آنتونش می گوید: "این ماسک را در مقابل ویروس قرار داده با فاصله‌های زمانی معین به بررسی فعالیتهای ویروس پرداختیم. ماسک حتی پس از 50 بار شستشو قابلیت خنثی سازی سارس و کووید 19 را حفظ کرد. در جریان تحقیقات مشخص شد که تاثیرات ویروس یک ساعت پس از تماس با ماسک به میزان 99 فیصد کاهش می یابد".اخبار مربوطه