سازمان مللاعلام داشت که: کرونا میتواند جان میلیون‌ها تن را بگیرد

منشی عمومی سازمان ملل اعلام کرد درصورت سرایت ویروس کرونا به مناطق آسیب‌پذیرتر جهان، میلیون‌ها تن جان خود را از دست خواهند داد

1381558
سازمان مللاعلام داشت که: کرونا میتواند جان میلیون‌ها تن را بگیرد

منشی عمومی سازمان ملل اعلام کرد درصورت سرایت ویروس کرونا به مناطق آسیب‌پذیرتر جهان، میلیون‌ها تن جان خود را از دست خواهند داد.

آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل در مصاحبه با خبرنگاران از طریق ویدیو کنفرانس هشدار داد: درصورت سرایت ویروس کرونا به آسیب‌پذیرترین مناطق جهان، مثل آتش‌سوزی درجنگل جان میلیون‌ها تن را خواهد گرفت.

وی افزود: «کرونا نه تنها به مردم آسیب میرساند، بلکه اقتصاد جهانی را نیز تضعیف میکند. بنا به اعلام سازمان بین‌المللی کار این مرض احتمال دارد 3.4 تریلیون دالر به کارگران جهان زیان برساندد».

منشی عمومی سازمان ملل سازمان ملل متحد در ادامه همچنین تصریح کرد:

«تدابیر کشورها در برابر این ویروس برای پیشگیری از تاثیرات جهانی آن کافی نیست. یک دشمن مشترک داریم و با یک ویروس می‌جنگیم. اعضای گروه 20 خواست برای مقابله با شیوع کرونا هماهنگ و مستمر عمل و از کشورهای درحال توسعه نیز حمایت کنند».اخبار مربوطه