ناسا کارکنان خود را به خانه هایشان فرستاد

همه کارکنان آژانس تا اطلاع ثانی به فعالیتهای خود از منزل ادامه خواهند داد

1381559
ناسا کارکنان خود را به خانه هایشان فرستاد

همه کارکنان آژانس تا اطلاع ثانی به فعالیتهای خود از منزل ادامه خواهند داد

پس از اینکه نتبجه آزمایش دو تن از کارکنان آژانس ملی هوانوردی و فضای آمریکا ناسا مثبت اعلام شد این آژانس از کارکنان خود خواست تا فعالیتهای خود را از راه دور ادامه دهند.

یکی ازمدیران ناسا به نام جیم بریدنشتاین اعلام کرد همه کارکنان آژانس تا اطلاع ثانی به فعالیتهای خود از منزل ادامه خواهند داد.

نتیجه تست دو تن از کارکنان آژانس دردو مرکزناسا درکالیفرنیا و آلاباما مثبت اعلام شده بود.

در ایالات متحده آمریکا تا کنون 155 تن جان خود را از دست داده، 9 هزار 464 مورد ابتلا شناسایی شده است. اخبار مربوطه