ایران  شبه‌ نظامیان خویش را به لیبیا اعزام کرده است

مقامات طرابلس اعلام داشتند که رژیم اسد، حزب‌الله وایران به منظور حمایت از خلیفه حفتریک تعداد از شبه ‌نظامیان را به لیبیا اعزام کرده‌اند

1380819
ایران  شبه‌ نظامیان خویش را به لیبیا اعزام کرده است

مقامات طرابلس اعلام داشتند که رژیم اسد، حزب‌الله وایران به منظور حمایت از خلیفه حفتریک تعداد از شبه ‌نظامیان را به لیبیا اعزام کرده‌اند.

وزارت داخله یی دولت وفاق ملی لیبیا که سازمان ملل متحد آن رابه صفت دولت رسمی این کشور میشناسد، اعلام کرد: رژیم اسد، حزب‌الله ، ایران و روسیه برای حمایت از خلیفه حفتر، شبه‌نظامیانی را به لیبیا اعزام کرده‌اند.

این شبه نظامیان توسط شرکت هوایی «شام وینگز» سوریه به شهر بنغازی لیبیا انتقال داده شده‌اند. این شهربنغازی مرکزکودتاگران لیبیایی به رهبری خلیفه حفتر است.

بشار اسد پس از دیدار با هیاتی از افراد وابسته به حفتر دردمشق، سفارت لیبیا دراین شهررا به آنها سپرده است. این اقدام رژیم اسد مغایر قطعنامه های سازمان ملل متحد است.اخبار مربوطه