کنفرانس ویدئویی چاووش اوغلو در مورد kovid-19 با سفیران تورکیه

وزیرامورخارجه تورکیه با سفیران و قنسولگری های تورکیه درکشورهای چین، ایتالیا، ایران و عراق، که بیشتر از همه به مرض همه گیر ویروس کرونا رنج میبرد، دیدارکرد و ازآخرین تحولات این کشورها و وضعیت شهروندان تورکیه مطلع شد

1379286
کنفرانس ویدئویی چاووش اوغلو در مورد kovid-19 با سفیران تورکیه

وزیرامورخارجه تورکیه با سفیران و قنسولگری های تورکیه درکشورهای چین، ایتالیا، ایران و عراق، که بیشتر از همه به مرض همه گیر ویروس کرونا رنج میبرد، دیدارکرد و ازآخرین تحولات این کشورها و وضعیت شهروندان تورکیه مطلع شد

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه تورکیه با سفیران و قنسولگری های تورکیه در کشورهای چین، ایتالیا، ایران و عراق، که بیشتر از همه از مرض همه گیر ویروس کرونا ( (Kovid-19 رنج می برند، دیدار کرد و از آخرین تحولات این کشورها و وضعیت شهروندان تورکیه مطلع شدند.

با توجه به اطلاعات دریافتی از منابع دیپلماتیک، چاووش اوغلو، ازطریق ویدئو کنفرانس با سفیران تورکیه در پکن، رم، واتیکان، تهران و بغداد و همچنین با سرقنسولهای مستقردراین کشورها کنفرانس ویدئوی انجام داد.

چاووش اوغلو ضمن اینکه در مورد وضعیت صحی پرسونل وزارت امور خارجه در این کشورها سؤال کرد، خبر سلامتی همه کارمندان این سفارتخانه ها و قنسولگری ها را دریافت نمود.

چاووش اوغلو علاوه بر اینکه در مورد تحولات اخیر در شیوع کوید 19 و اقدامات انجام شده در چین، ایتالیا، ایران، عراق و واتیکان به طور خلاصه توضیح داد، درباره وضعیت شهروندان تورکیه در این کشورها نیز اطلاعات کسب کرد.

در این جلسه ویدئو کنفرانس امین اونن سفیر تورکیه درپکن، دریا اورس سفیردرتهران، فاتیح یلدیز سفیر در بغداد، مراد سلیم اسنلی سفیر روم و  لطف الله گوکتاش سفیر در واتیکان شرکت کردند. در عین حال سرقنسول های گوانکو، هانگ کانگ، شانگهای، مشهد، تبریز، ارومیه، بصره، اربیل، موصل و میلان در این ویدئو کنفرانس حضور داشتند.اخبار مربوطه