نخست‌وزیر ازبیکستان استعفا داد

نخست وزیر ازبیکستان به منظور تشکیل کابینه دولت جدید، استعفای خود را به مجلس سنای این کشور تقدیم کرد

نخست‌وزیر ازبیکستان استعفا داد

نخست وزیر ازبیکستان به منظور تشکیل کابینه دولت جدید، استعفای خود را به مجلس سنای این کشور تقدیم کرد.

عبدالله عارف‌ اوف، نخست وزیر ازبیکستان به منظور تشکیل کابینه دولت جدید پس از انتخابات 22 دسامبر 2019، استعفای خود را به مجلس سنای این کشور تقدیم کرد.

مجلس سنای ازبیکستان با استعفای عارف‌ اوف موافقت کرد.

بر اساس قانون اساسی ازبیکستان دولت مستعفی تا زمان تشکیل کابینه جدید به کار خود ادامه خواهد داد.

کاندیدای جدید نخست وزیری فردا در جلسه مشترک دو مجلس سنا و نمایندگان ازبیکستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حزب لیبرال دموکرات ازبیکستان با پیروزی در انتخابات عمومی اینکشور عبدالله عارف‌اوف را برای پست نخست وزیری معرفی کرد

حزب لیبرال دموکرات با کسب 53 کرسی از 150 کرسی مجلس ازبیکستان پیروز انتخابات این کشور شده وبرای معرفی نامزد خود٬ نشست درون حزبی را به ریاست آقتام هایتوف رهبرحزب برگزارکرد.

در این نشست اعضای حزب به اتفاق آرا بار دیگر عبدالله عارف‌اوف را به نامزدی از این حزب برای پست نخست وزیری معرفی کردند.

براساس قانون ازبیکستان٬ نخست وزیری عارف‌اوف باید به تایید رئیس جمهور شوکت میرضیایف رسیده و پس از آن تقدیم پارلمان شود. عارف‌اوف برای کرسی نخست وزیری باید بیش از نصف رای نمایندگان پارلمان را کسب کند.

گفتنی است در انتخابات عمومی ازبیکستان که ماه قبل برگزار شد٬ حزب لیبرال دموکرات موفق به کسب 53 کرسی٬ حزب "ملی تیکلانیش" (رستاخیز ملی) 36 کرسی٬ حزب سوسیال دموکرات 24 کرسی٬ دموکراتیک خلق 22 کرسی و حزب اکولوژی ازبیکستان 15 کرسی را کسب کردند.

عبدالله عارف‌اوف از سال 2016 سمت نخست وزیری ازبیکستان را بر عهده دارد.اخبار مربوطه