واکنش روسیه به فعال سازی مکانیزم ماشه از سوی انگلستان، آلمان و فرانسه

وزارت دفاع روسیه ، فعال سازی مکانیزم حل اختلافات برجام (مکانیزم ماشه) از سوی انگلستان، آلمان و فرانسه راعلیه قرارداد هسته یی با ایران دانسته و غیرقابل قبول خواند

1341144
واکنش روسیه به فعال سازی مکانیزم ماشه از سوی انگلستان، آلمان و فرانسه

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد، فعال سازی مکانیزم حل اختلافات برجام (مکانیزم ماشه) از سوی انگلستان، آلمان و فرانسه، علیه قرارداد هسته یی با ایران بوده و غیرقابل قبول است

وزارت دفاع روسیه ، فعال سازی مکانیزم حل اختلافات برجام (مکانیزم ماشه) از سوی انگلستان، آلمان و فرانسه راعلیه قرارداد هسته یی با ایران دانسته و غیرقابل قبول خواند

در گزارشی که خبرگزاری ریانوستی با استناد به وزارت امور خارجه روسیه منتشر کرده است، به ارزیابی فعال سازی مکانیزم حل اختلافات برجام (مکانیزم ماشه) از سوی انگلستان، آلمان و فرانسه پرداخته شد

در این خبر آمده است، این تصمیم مخالف اهداف و معنای برنامه جامع اقدام مشترک است و قابل قبول بوده نمیتواند.

فرانسه، انگلستان و آلمان در یک بیانیه مشترک مکانیزم حل اختلاف در برجام، موسوم به ماشه را به دلیل آنچه "نقض توافق از سوی ایران" خواندند، فعال کردند.

مکانیزم حل اختلافات برجام (مکانیزم ماشه) یک روند مذاکره و گفتگو میان اعضای برجام است که با ارجاع گزارش اختلافی از سوی یکی از طرف‌های برجام به کمیسیون مشترک آغاز می‌شود و برای چند مرحله با زمان‌های قابل تمدید در نظر گرفته شده است.اخبار مربوطه