واکنش شدید عمر چلیک به امانوئل ماکرون

ماکرون بیش از هر کس دیگری از سرکردگان سازمان تروریستی میزبانی می کند

واکنش شدید عمر چلیک به امانوئل ماکرون

عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه اعلام کرد : امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه برای حراست از منافع مستعمراتی خود بدون توجه به حقوق باید با واقعیت کشور متبوعش بعنوان کشور ترتیب دهنده عملیات در سرتاسر افریقا را پذیرا شود.

چلیک در رابطه با اظهارات ماکرون خطاب به تورکیه که در شمال سوریه برعلیه عناصرتروریستی " YPG/PKK " عملیات نظامی چشمه صلح را ترتیب میدهد، مبنی بر اینکه تورکیه نباید ازهم پیمانان خود انتظار همبستگی داشته باشد، از حساب توییتر خود پیامی به اشتراک گذاشت.

چلیک ضمن اشاره به اینکه ماکرون در بین افرادی قرار دارد که از عملیات نظامی تورکیه برای ممانعت از تشکیل دولت تروریستی در شمال سوریه ناراحت و ناخشنود میباشد نوشت: ماکرون بیش ازهرکس دیگری از سرکردگان سازمان تروریستی میزبانی میکند.

سخنگوی حزب عدالت و توسعه تورکیه ضمن اشاره به اینکه ماکرون منطقی حرف نمیزند تاکید کرد: تمامی گفته های ماکرون درمورد سوریه ازتلاش های فرانسه برای زنده نگاه داشتن گذشته استثمار گرایانه فرانسه درسوریه ناشی میشود. به همین علت این تلاش ها حتی با حمایت از تروریزم نیز به پیش برده میشود. باید چند نکته به ماکرون که میگوید تورکیه نمیتواند انتظاریاری ازناتوراداشته باشد، یادآوری شود. در رابطه با اینکه فرانسه به ناتو چه یاری هایی انجام داده، انتقادات بسیاری مطرح است. ولی در مورد اینکه یک ناتوی بدون تورکیه نمی واند تصورشود، همسویی دارند.

عمرچلیک افزود: فرانسه بجای روح هم پیمانی بشکلی متمرکز به حراست از منافع استثمار گرایانه با خود خواهی حرکت میکند . منتقدین مبارزه تورکیه با تروریزم ، از نظر تورکیه هیچ ارزش و اعتباری ندارد. آنهایی که از مبارزه ما با تروریزم انتقاد میکنند، همان کسانی هستند که معتقدند اروپا دچار مرگ مغزی شده است. به آنها متمادیا یادآوری خواهیم کرد که باید از ارزشهای دمو کراتیک حراست کنند.اخبار مربوطه