مجازات 183 میلیون استرلینگی به شرکت هوایی بیریتیش ایروایز

شرکت هوایی بیریتیش ایروایز انگلیس، به دلیل ربوده شدن اطلاعات بانکی صدها هزار تن از مسافران این شرکت از کامپیوتر طی سال گذشته، 183 میلیون استرلینگ مجازات شد

1232748
مجازات 183 میلیون استرلینگی به شرکت هوایی بیریتیش ایروایز

شرکت هوایی بیریتیش ایرویز انگلیس، به دلیل ربوده شدن اطلاعات بانکی صدها هزار تن از مسافران این شرکت از کامپیوتر طی سال گذشته، 183 میلیون استرلینگ مجازات شد.

سایت اینترنتی بیریتیش ایرویز و نرم افزار تیلفونهای جیبی این شرکت، در ماه سپتامبر سال گذشته، هک شده بود و اطلاعات هزاران مشتری این شرکت نیز ربوده شده بود.

این شرکت بزرگ خطوط هوایی که نیم میلیون مشتری آن قربانی هکرها شده بودند، مجبور به پرداخت میلیونها استرلینگ شد.

کمیسیون اطلاعات انگلستان نیز این شرکت را نبخشیده اعلام داشت: "قانون کاملا واضح است. اگر اطلاعات افراد را در دست دارید، باید از آن مراقبت کنید."

به دلیل وجود کمبود در امنیت برنامه ها، این شرکت به پرداخت 183 میلیون استرلینگ یعنی، 1 میلیون و 314 هزار لیرهه مجازات شد.

آلکس کروز یکی از مدیران شرکت بریتیش ایروایز، از حوادث به میان آمده ابراز تاسف کرد.

گرچه کروز ابراز داشت که سریعا در این رابطه وارد عمل شده اند ولی دفاع وی این شرکت را از مجازات نقدی، نجات نداد.

هم اکنون شرکت در تلاش اعتراض به مجازات است.اخبار مربوطه